AQUA UR powłoka na bazie wody


AQUA UR powłoka na bazie wody.
Przyjazna dla środowiska, zmodyfikowana powłoka poliuretanowa na bazie wody, zapewnia doskonałą
ochronę drewna i metalu, wysoki poziom krycia, łatwość użytkowania, bez zapachu. Zapewnia ochronę
przed promieniowaniem UV.

Dane techniczne:
Barwa: wiele dostępnych barw
Połysk: jedwabiste wykończenie
Rozcieńczanie/czyszczenie: nie wymaga rozcieńczania, czyszczenie wodą
Teoretyczna wydajność: 10m²/l w jednej warstwie (w zależności od typu drewna i stopnia absorpcji)
Temperatura otoczenia podczas stosowania: 10-30˚C

Cechy użytkowe:
– Do powierzchni suchych i mokrych
– Trwałość mechaniczna i chemiczna
– Jednolita powierzchnia sprzyjająca zachowaniu higieny
– Łatwa i przystępna konserwacja
– Wystarczy jedna warstwa
– Pierwszorzędna hydrofobowość

Użytkowanie:
– Drzwi
– Okna
– Ogrodzenia
– Meble ogrodowe
– Wiaty magazynowe
– Stoły i wiele więcej

Sprzęt do aplikacji:
Nie należy przystępować do pracy na zewnątrz, gdy temperatura wynosi poniżej 8˚C lub gdy
zapowiadane są opady deszczu. Temperatura powierzchni musi wynosić minimalnie 3˚C powyżej
punktu rosy przy względnym poziomie wilgoci. Nie należy mieszać materiałów Ecolak z tworzywami
innymi niż rekomendowane przez naszą fabrykę. Należy korzystać z farby zgodnie z wytycznymi
zawartymi w specyfikacji. Upewnić się, że produkt jest używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a
powierzchnia jest odpowiednio przygotowana

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnia powinna być czysta, sucha i stabilna oraz bez niezwiązanych obszarów lub części. Należy
całkowicie usunąć wszelkie pozostałości tłuszczy, pyłu, brudu i soli. Wyrównana, stabilna i wolna od
zanieczyszczeń infrastruktura gwarantuje długą żywotność systemu. Odpowiednie przygotowanie
drewnianej powierzchni gwarantuje optymalną absorpcję powłoki oraz wieloletnią trwałość. Przed
nałożeniem farby sprawdzić na starym lub nowym drewnie wchłanianie wody. W celu sprawdzenia
poziomu wchłaniania zmoczyć niewielką ilością wody daną powierzchnię. W razie powolnego
wchłaniania należy przed przystąpieniem do malowania dokładniej wyczyścić powierzchnię. Różnica w
rodzaju drewna może przyczynić się do zmiany barwy! Drewno należy wypolerować papierem
polerskim „0”. Po ukończonym procesie należy oczyścić powierzchnię z powstałego pyłu oraz wszelkich
innych zanieczyszczeń, np. złuszczonej starej farby, wapna i pyłu. Ostrożnie otworzyć opakowanie i
niezwłocznie usunąć powstałe krople wody. Jeżeli konieczne jest zużycie więcej niż jednej puszki tej
samej farby, należy zmieszać farbę ze wszystkich puszek w jednym dużym wiadrze w celu zachowania
jednorodności. Należy zachować j