Eco Wood lakier do drewna


Opis produktu:
Przezroczysty, częściowo wodoodporny lakier na bazie wody. Do użytku zewnętrznego i
wewnętrznego, bez konieczności użycia zaprawy, łatwość użytkowania, szybkie schnięcie. Zapewnia
trwałą ochronę na wiele lat i pomaga zachować naturalny wygląd drewna.

Dane techniczne:
Barwa: wiele dostępnych barw
Połysk: mat
Rozcieńczanie/czyszczenie: nie wymaga rozcieńczania, czyszczenie wodą
Teoretyczna wydajność: 10-15m²/l w jednej warstwie (w zależności od typu drewna i stopnia
absorpcji )
Temperatura otoczenia podczas stosowania: 10-30˚C

Cechy użytkowe:
– Długotrwała ochrona
– Łatwa aplikacja
– Naturalny wygląd
– Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
– Wysoki stopień krycia

Użytkowanie:
– Drzwi
– Okna
– Ogrodzenia
– Meble ogrodowe
– Wiaty magazynowe
– Stoły i wiele więcej

Sprzęt do aplikacji:
Nie należy przystępować do pracy na zewnątrz, gdy temperatura wynosi poniżej 8˚C lub gdy
zapowiadane są opady deszczu. Temperatura powierzchni musi wynosić minimalnie 3˚C powyżej
punktu rosy przy względnym poziomie wilgoci. Nie należy mieszać materiałów Ecolak z tworzywami
innymi niż rekomendowane przez naszą fabrykę. Należy korzystać z farby zgodnie z wytycznymi
zawartymi w specyfikacji. Upewnić się, że produkt jest używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a
powierzchnia jest odpowiednio przygotowana.

Sposób aplikacji

Pędzel brak
Wałek –  Rozpuszczalnik Woda, Rozcieńczenie 10-15%,
Natrysk – Rozpuszczalnik  Woda, Rozcieńczenie  20-30%,

Opakowanie
18l / 4,5l / 2,5l / 0,75l

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnia powinna być czysta, sucha i stabilna oraz bez niezwiązanych obszarów lub części. Należy
całkowicie usunąć wszelkie pozostałości tłuszczy, pyłu, brudu i soli. Wyrównana, stabilna i wolna od
zanieczyszczeń infrastruktura gwarantuje długą żywotność systemu. Odpowiednie przygotowanie
drewnianej powierzchni gwarantuje optymalną absorpcję powłoki oraz wieloletnią trwałość. Przed
nałożeniem farby sprawdzić na starym lub nowym drewnie wchłanianie wody. W celu sprawdzenia
poziomu wchłaniania zmoczyć niewielką ilością wody daną powierzchnię. W razie powolnego
wchłaniania należy przed przystąpieniem do malowania dokładniej wyczyścić powierzchnię. Różnica w
rodzaju drewna może przyczynić się do zmiany barwy! Drewno należy wypolerować papierem
polerskim „0”. Po ukończonym procesie należy oczyścić powierzchnię z powstałego pyłu oraz wszelkich
innych zanieczyszczeń, np. złuszczonej starej farby, wapna i pyłu. Ostrożnie otworzyć opakowanie i
niezwłocznie usunąć powstałe krople wody. Jeżeli konieczne jest zużycie więcej niż jednej puszki tej
samej farby, należy zmieszać farbę ze wszystkich puszek w jednym dużym wiadrze w celu zachowania
jednorodności. Należy zachować jednorodność procesu nakładania farby, aby między warstwami nie
powstały “szwy” ani pęknięcia.