MGAP polimocznik silikonowy


MGAP polimocznik silikonowy. Silicoat to nowa, rewolucyjna, opatentowana, niekonwencjonalna, wyjątkowo
wytrzymała, odporna na promieniowanie ultrafioletowe 100% powłoka polimocznikowa z
dodatkiem silikonu. Wykazuje doskonałą trwałość, odporność na ścieranie, działanie substancji
chemicznych i światła słonecznego. Stosuje się ją przede wszystkim na zewnątrz, w miejscach
narażonych na ścieranie, które wymagają szczególnej ochrony górnej powłoki. MGAP może być
również barwiona.
MGAP składa się w 100% z substancji stałych, co zapewnia doskonałą odporność chemiczną,
niższą absorpcję wody, lepszą odporność na ścieranie, ochronę przed korozją i wolniejsze
wietrzenie. Chociaż jest aromatyczna, formuła ta zachowuje kolor i właściwości, nawet pomimo
działania bezpośredniego światła słonecznego
Produkt ten został specjalnie zaprojektowany w celu zapewnienia wytrzymałości i odporności
na ścieranie, które są charakterystyczne dla polimoczników aromatycznych, jednocześnie
oferując szeroki wachlarz trwałych kolorów i pigmentów. W przeciwieństwie do
konwencjonalnych polimoczników aromatycznych, w których biały pigment zmienia kolor
na żółty w ciągu kilku godzin, gdy naraża się je na działanie bezpośredniego światła
słonecznego, systemy MGAP są w stanie wytrzymać bezpośrednie, intensywne światło
słoneczne NIE zmieniając barwy.
Typowe obszary zastosowania to oznakowanie dróg, wyposażenie zewnętrzne, baseny, zbiorniki,
powłoki rurowe, podłogi i skrzynie ładunkowe samochodów ciężarowych.
Zdrowie i bezpieczeństwo
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, należy
zapoznać się z Kartą Charakterystyki (KC) oraz etykietami na pojemniku. Ten produkt jest
przeznaczony do użytku przemysłowego wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych
profesjonalistów. Konieczne jest stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej.

Dane techniczne dotyczące stosowania
MGAP to dwuskładnikowa mieszanina o 100% zawartości substancji stałych, niezawierająca LZO.
Temperatura powierzchni podczas nakładania powinna wynosić od 4,5°C (40°F) do 38°C (100°F).
MGAP nie należy nakładać w temperaturach poniżej 4,5°C (40°F). Funkcjonalna temperatura
otoczenia podczas nakładania powinna wynosić od -40°C (-40°F) do 65°C (150°F). Gotowa powłoka
jest po nałożeniu śliska i gładka.
MGAP wymaga podgrzewanego dozownika wieloskładnikowego do natryskiwania, takiego jak
Graco EXP-2, z wężami grzewczymi zapewniającymi temperaturę 60°C – 65°C (140°F – 150°F).
Główne podgrzewacze powinny być ustawione na temperaturę 60°C – 65°C (140°F – 150°F).
Ciśnienie w pistolecie – około 2000 psi przy zastosowaniu okrągłej końcówki.
MGAP może być nanoszona w warstwach o grubości od 500 mikronów do 1 mm (20-40
milicali), kolejne warstwy można nakładać dopiero po utwardzeniu się poprzednich. W
przypadku powłok stosowanych do znakowania dróg, należy użyć formuły tracącej lepkość w
ciągu 60 sekund. Przy znakowaniu dróg, zaleca się nakładanie powłok o grubości 500 – 750
mikronów (20 – 30 milicali) i stosowanie formuły tracącej lepkość w ciągu 60 sekund. Elementy
odblaskowe i antypoślizgowe muszą być nanoszone bezpośrednio na mokrą powłokę zanim się
utwardzi (w ciągu pierwszych 60 sekund).
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedur dotyczących materiału oraz
bezpieczeństwa, należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki (KC).
Konieczne jest stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej.

Wydajność
Wydajność przy grubości 400 mikronów (16 milicali) wynosi 9 m2
(100 stóp kw.)/galon mieszaniny.
MGAP można zabarwić, w zależności od potrzeby.
Badanie wytrzymałości na
ścieranie aparatem Tabera CS17
ASTM D4060 45 mg/1000 cykli
Badanie odporności na promieniowanie
ultrafioletowe
Wzrokowo 36 + miesięcy, brak zmiany koloru białego
Czas żelowania Czas 5 s – 60 s
Proporcje mieszania PBV 1:1
Temperatura węża 140°F
Główne źródło ciepła 140°F
Minimalne ciśnienie pistoletu 2000 PSI
Wyniki badań przyczepności dla typowych powierzchni wg ASTM D-4541 Elcometer

Przygotowanie powierzchni podłoża
Powierzchnia musi być czysta, sucha, stabilna i pozbawiona luźnych elementów. Należy
całkowicie usunąć wszelkie pozostałości tłuszczu, kurzu, brudu, soli lub innych materiałów, aby
zapewnić przyczepność powłoki do powierzchni. Wyrównana, stabilna, wolna od
zanieczyszczeń i luźnych elementów powierzchnia gwarantuje długą żywotność systemu i
osiągnięcie pożądanego efektu.
Świeżo wylany beton można pokrywać po 4 tygodniach (28 dni przy temperaturze 25°C), jeżeli
zawartość wilgoci, 2,5 cm pod powierzchnią, nie przekracza 4%. Wytrzymałość na ściskanie betonu
musi wynosić co najmniej 30 MPa; w przypadku niespełnienia tego wymogu, należy zastosować inne
zalecane rozwiązania w celu wzmocnienia infrastruktury.
Przygotowanie powierzchni należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy SSPC-SP13
w celu uzyskania płaskiej betonowej powierzchni, która jest sucha, pozbawiona zanieczyszczeń,
wolna od luźnych elementów i pyłu, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i wystarczająco
porowatej warstwie górnej, co zapewni odpowiednią absorpcję powłoki. Należy całkowicie usunąć
ślady oleju, materiały utwardzające, sole, wykwity, wodę i wszelkie materiały za pomocą piaskowania,
śrutowania, frezowania mechanicznego, szlifowania diamentowego lub trawienia kwasem.

Metal, przed nałożeniem gruntu/powłoki, musi być czysty – wolny od zanieczyszczeń i pyłu. Metal
należy przygotować stosując piaskowanie, śrutowanie lub szlifowanie maszynowe, w zależności od
stanu powierzchni. Luźne elementy należy usunąć za pomocą sprężonego powietrza (zaleca się
wcześniejsze ręczne usunięcie złuszczonych warstw farby, rdzy i pozostałości po spawaniu, używając
skrobaków ręcznych lub pneumatycznych), w celu uzyskania poziomu czystości powierzchni SA 2.5
(według normy SIS 055900) i pozbycia się rdzy, luźnych elementów, złuszczonej farby, olejów itp.
przynajmniej z 95% czyszczonego obszaru (według normy SSPC-SP10). Pył należy usunąć
sprężonym powietrzem (pozbawionym cząsteczek olejów i wody) lub za pomocą odkurzacza. W
przypadkach, gdy nie można usunąć luźnych elementów za pomocą sprężonego powietrza, należy
wykonać dokładne czyszczenie z wykorzystaniem narzędzi ręcznych lub mechanicznych, takich jak
szczotki stalowe, papier ścierny, skrobaki, aby usunąć zgorzeliny, rdzę, warstwy złuszczonej farby
i zanieczyszczenia, aż do uzyskania poziomu czystości ST-3, według norm SSPC-SP3 i SSPC-SP11.
W celu uzyskania pomocy w związku z nakładaniem i przygotowaniem powierzchni, prosimy o
kontakt telefoniczny lub mailowy z naszą grupą ds. wsparcia technicznego.

Przed rozpoczęciem nakładania, zawsze należy przeprowadzić próbę na niewielkiej części obszaru