Polimocznik CHS (CHEMIMAL SKIN)


CHS to wyjątkowo wytrzymała, superpolimerowa formuła, zawierająca 100% substancji stałych, odporna
na wysokie temperatury i zapewniająca doskonałą odporność na czynniki chemiczne.
CHS zapewnia doskonałą przyczepność, niski współczynnik tarcia, wytrzymałość i odporność na
ścieranie. Ten unikatowy polimer zaprojektowano do nakładania w formie szybkoschnącego sprayu, o
czasie żelowania wynoszącym około 5-10 sekund.
CHS to powłoka o naturalnie karmelowym, półprzezroczystym kolorze, którą można zabarwić na inne
półprzezroczyste lub matowe kolory. Ten polimer aromatyczny nie jest odporny na promieniowanie
ultrafioletowe i należy go pokryć powłoką alifatyczną odporną na promieniowanie ultrafioletowe, taką
jak polimocznik alifatyczny Clear Skin, MGAP, WB1K lub polimocznik akrylowy WB. CHS zapewnia też
doskonałą przyczepność, niski współczynnik tarcia, wytrzymałość i odporność na ścieranie.
CHS jest dostępny na żądanie w formie zapewniającej ognioodporność.
W celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące materiału, nakładania i przeznaczenia, prosimy o
kontakt telefoniczny lub mailowy z naszą grupą ds. wsparcia technicznego.
Zdrowie i bezpieczeństwo
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, należy zapoznać się
z Kartą Charakterystyki (KC) oraz etykietami na pojemniku. Ten produkt jest przeznaczony do użytku
przemysłowego wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych profesjonalistów.

Dane techniczne dotyczące stosowania
Polimocznik CHS to dwuskładnikowa mieszanina o 100% zawartości substancji stałych,
niezawierająca LZO. Grubość warstwy nie jest ograniczona. Temperatura powierzchni podczas
nakładania powinna wynosić od 5°C (40°F) do 66°C (100°F). Funkcjonalna temperatura otoczenia
podczas nakładania powinna wynosić od -40°C (-40°F) do 121°C (250°F).

CHS wymaga typowego wysokociśnieniowego podgrzewanego dozownika dwuskładnikowego do
natryskiwania, takiego jak Graco EXP-2, z wężami grzewczymi i głównym źródłem ciepła
zapewniającymi temperaturę 71°C (160°F). Dozowniki z pistoletem natryskowym Graco P2 lub Fusion
należy ustawić na 2000 psi.

Konieczne jest stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedur dotyczących materiału oraz
bezpieczeństwa, należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki (KC).

Wydajność
Wydajność przy grubości 400 mikronów (16 milicali) wynosi 9 m2
(100 stóp kw.) /galon mieszaniny.
CHS jest dostępny w różnych kolorach RAL.

Przygotowanie powierzchni podłoża
Powierzchnia musi być czysta, sucha, stabilna i pozbawiona luźnych elementów. Należy
całkowicie usunąć wszelkie pozostałości tłuszczu, kurzu, brudu, soli lub innych materiałów, aby
zapewnić przyczepność powłoki do powierzchni. Wyrównana, stabilna, wolna od
zanieczyszczeń i luźnych elementów powierzchnia gwarantuje długą żywotność systemu i
osiągnięcie pożądanego efektu.
Świeżo wylany beton można pokrywać po 4 tygodniach (28 dni przy temperaturze 25°C), jeżeli
zawartość wilgoci, 2,5 cm pod powierzchnią, nie przekracza 4%. Wytrzymałość na ściskanie betonu
musi wynosić co najmniej 30 MPa; w przypadku niespełnienia tego wymogu, należy zastosować
inne zalecane rozwiązania w celu wzmocnienia infrastruktury.
Przygotowanie powierzchni należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy SSPC-SP13 w
celu uzyskania płaskiej betonowej powierzchni, która jest sucha, pozbawiona zanieczyszczeń,
wolna od luźnych elementów i pyłu, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i wystarczająco
porowatej warstwie górnej, co zapewni odpowiednią absorpcję powłoki. Należy całkowicie usunąć ślady
oleju, materiały utwardzające, sole, wykwity, wodę i wszelkie materiały za pomocą piaskowania,
śrutowania, frezowania mechanicznego, szlifowania diamentowego lub trawienia kwasem.
Wyniki badań przyczepności dla typowych powierzchni wg ASTM
D-4541 Elcometer
Metal, przed nałożeniem gruntu/powłoki, musi być czysty – wolny od zanieczyszczeń i pyłu.
Metal należy przygotować stosując piaskowanie, śrutowanie lub szlifowanie maszynowe, w
zależności od stanu powierzchni. Luźne elementy należy usunąć za pomocą sprężonego
powietrza (zaleca się wcześniejsze ręczne usunięcie złuszczonych warstw farby, rdzy i
pozostałości po spawaniu, używając skrobaków ręcznych lub pneumatycznych), w celu uzyskania
poziomu czystości powierzchni SA 2.5
(według normy SIS 055900) i pozbycia się rdzy, luźnych elementów, złuszczonej farby, olejów
itp. przynajmniej z 95% czyszczonego obszaru (według normy SSPC-SP10). Pył należy usunąć
sprężonym powietrzem (pozbawionym cząsteczek olejów i wody) lub za pomocą odkurzacza.
W przypadkach, gdy nie można usunąć luźnych elementów za pomocą sprężonego powietrza,
należy wykonać dokładne czyszczenie z wykorzystaniem narzędzi ręcznych lub
mechanicznych, takich jak szczotki stalowe, papier ścierny, skrobaki, aby usunąć zgorzeliny,
rdzę, warstwy złuszczonej farby i zanieczyszczenia, aż do uzyskania poziomu czystości ST-3,
według norm SSPC-SP3 i SSPC-SP11.

W celu uzyskania pomocy w związku z nakładaniem i przygotowaniem powierzchni, prosimy
o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszą grupą ds. wsparcia technicznego.
Przed rozpoczęciem nakładania, zawsze należy przeprowadzić próbę na niewielkiej części
obszaru.