WB Anti-Graffiti Wodorozcieńczalny polimocznik akrylowy


Powłoka WB Anti-Graffiti (WBAG) reprezentuje nową klasę twardych, cienkich i wytrzymałych
wodorozcieńczalnych polimoczników akrylowych. Jej wyjątkowe właściwości fizyczne zapewniają
doskonałą czystość i odporność na rozpuszczalniki, większość rodzajów farb oraz odporność na korozję
(jeśli wymagana jest ochrona anty-korozyjna, do materiału zostanie dodany specjalny dodatek
antykorozyjny). Jako środek czyszczący, używany jest zwykły alkohol odkażający naniesiony na czysty
materiał. Powłoka Anti-Graffiti jest stosowana na ścianach klas szkolnych – w celu zastąpienia zwykłych
i suchościeralnych tablic, ścianach i sufitach metra – w celu ułatwienia usuwania farby, ścianach i
podłogach szpitalnych – w celu ułatwienia czyszczenia powierzchni sanitarnych; chroni zewnętrzne
ściany budynków, stalowe i betonowe elementy mostów, ściany publicznych toalet i wszelkie
powierzchnie wewnętrzne lub zewnętrzne, które wymagają ochrony przed graffiti lub ułatwienia ich
czyszczenia. Co więcej, ten polimocznikowy materiał tworzy bardzo wytrzymałą powłokę,
charakteryzującą się dużą odpornością, powłokę tę można użyć w środowisku przemysłowym. Można
ją stosować do konstrukcji metalowych, zbiorników, wózków kolejowych, wagonów, naczep
samochodowych itp.

Ta dwuskładnikowa powłoka o zawartości 70% substancji stałych jest produkowana na bazie wody i
dlatego łatwo jest ją czyścić 70% alkoholem izopropylowym. Można ją łatwo nakładać za pomocą wałka,
hydrodynamicznego urządzenia natryskowego lub pędzla. Czas przydatności do użycia po
wymieszaniu wynosi 30 – 60 minut, a czas utraty lepkości na powietrzu wynosi 45 minut, w zależności
od wilgotności środowiska. Można jej nadać niemal dowolny kolor lub pozostawić ją naturalnie
przezroczystą. Wykazuje wysoką odporność na temperaturę – do 220°F (104°C), doskonałą odporność
na ścieranie i stabilność pod wpływem działania promieniowania ultrafioletowego na zewnątrz.
Pozostaje elastyczna w temperaturze 32°F (0°C) i jest odporna na się działanie łagodnych
rozpuszczalników. Ze względu na niezwykłą łatwość czyszczenia i trwałość tego materiału, nadaje się
on do wielu różnorodnych, wymagających zastosowań.

W celu uzyskania informacji na temat konkretnych systemów materiałowych, procedur nakładania
podłoży, urządzeń do nakładania, zalecanego sprzętu ochronnego oraz procedur czyszczenia, prosimy
o kontakt z naszą grupą ds. wsparcia technicznego. Więcej informacji na temat materiałów i standardów
bezpieczeństwa zawarto w karcie charakterystyki.

Zdrowie i bezpieczeństwo
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, należy zapoznać się
z Kartą Charakterystyki (KC) oraz etykietami na pojemniku. Ten produkt jest przeznaczony do użytku
przemysłowego, wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych profesjonalistów

 

Producenci i podmioty remontujące pojazdy szynowe oczekują innowacyjnych i łatwych w użyciu
systemów anty-graffiti. Akrylowa powłoka polimocznikowa WBAG to powłoka bardzo wytrzymała,
charakteryzująca się wysokim połyskiem, posiadająca doskonałe właściwości kryjące. Jest odporna
nie tylko na graffiti, lecz także na unoszące się w powietrzu odpady i chemikalia.

 

Proporcje mieszania
Przed użyciem należy zapoznać się z etykietami na produkcie oraz instrukcją nakładania. Należy
wymieszać utwardzacz WBAG (Komponent A) z żywicą (Komponent B) w stosunku objętościowym 1A
– 2B. Należy mieszać ze zmienną prędkością, z wykorzystaniem mieszarki Jiffy, aby dokładnie
rozprowadzić pigment i uzyskać jednolity kolor. Po wymieszaniu części A z B należy dokładnie
przemieszać substancję ręcznie i odstawić na 10 min przed rozpoczęciem nakładania

 

Dane techniczne dotyczące stosowania
WBAG jest dwuskładnikową, wysokowydajną, alifatyczną powłoką polimocznikową o 70% zawartości
substancji stałych, która nie zawiera LZO i ma mało intensywny zapach. Temperatura nakładania wynosi
od 60°F (16°C) do 100°F (37°C). Niniejszy materiał nie powinien być nakładany na ciepłe powierzchnie o
temperaturze przekraczającej 110°F (43°C). Czas zastygania w temperaturze 75°F (24°C) wynosi około 25
minut/godzinę, w zależności od temperatury otoczenia. Funkcjonalna temperatura materiału mieści się
w zakresie od -40°F (4,5°C) do 200°F (93°C). WBAG jest zaprojektowana jako powłoka cienkowarstwowa
i nie powinna być nakładana jednorazowo w grubościach większych niż 4-6 milicali (100-150 mikronów).
Wydajność galonu mieszaniny wynosi około 400 stóp kw./(37 m2).

Zalecane systemy:
Przy 100-200 mikronach – można użyć WBAG bezpośrednio na przygotowane podłoże bez gruntowania.
Przy grubszych systemach (300 mikronów) – użyć WBCS (nie anti-graffiti) jako gruntu (100-150
mikronów), a następnie nałożyć WBAG jako przeźroczystą warstwę wierzchnią (150 mikronów).
(*) Jeśli wymagane jest dodanie pigmentu do powłoki podstawowej.
(**) Do usunięcia graffiti należy użyć pomarańczowego limonenu lub 70% alkoholu izopropylowego.
W celu uzyskania odpowiedzi na pytania, prosimy o kontakt z naszą grupą ds. wsparcia technicznego.

Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia musi być czysta, sucha, stabilna i bez luźnych fragmentów. Pozostałości tłuszczów, pyłów,
zabrudzeń, soli i innych materiałów należy usunąć w celu zapewnienia przyczepności do podłoża.
Wyrównane, stabilne, wolne od zanieczyszczeń i luźnych części podłoże gwarantuje żywotność systemu
i osiągnięcie dobrych wyników.
Przed nałożeniem gruntu/powłoki beton musi być całkowicie utwardzony, czysty, wolny od
zanieczyszczeń, kwasów i zasad oraz kurzu. Beton powinien być oczyszczony, w zależności od stanu
powierzchni, przez piaskowanie, szlifowanie tarczą diamentową lub szlifowanie maszynowe. Uwaga:
Całkowita grubość MGAG to 150 – 200 mikronów. Należy pamiętać o tym, że końcowy wynik
odzwierciedla jakość podłoża. Aby końcowy rezultat był gładki zalecamy otynkowanie podłoża
betonowego. Jeśli ściana jest otynkowana i pomalowana, należy upewnić się, że usunięto łuszczącą się
farbę, a powierzchnię odkurzono przed nałożeniem powłoki. Przed nałożeniem gruntu/powłoki metal musi być czysty,
wolny od zanieczyszczeń oraz kurzu.

Metale powinny być oczyszczone, w zależności od stanu powierzchni, przez piaskowanie, śrutowanie lub
szlifowanie maszynowe. Należy użyć agregatów natryskowych korzystających z powietrza sprężonego, w
celu usunięcia rdzy, luźnych elementów, starych powłok malarskich, tłuszczy itp. na przynajmniej 95%
powierzchni – zgodnie z normą SSPC-SP10 (przed rozpoczęciem natrysku zaleca się usunięcie – ręczne lub
też za pomocą skrobaków pneumatycznych – złuszczających się warstw farby, rdzy i pozostałości po
spawaniu), by uzyskać poziom czystości powierzchni SA 2.5 (zgodnie ze normą SIS 055900). Oczyścić z kurzu
używając sprężonego powietrza (wolnego od tłuszczu i wilgoci) lub odkurzacza. Jeśli nie można skorzystać
z natrysku, użyć narzędzi mechanicznych lub ręcznych i ostrożnie wyczyścić powierzchnię przy użyciu
tarczy, szczotki stalowej, papieru ściernego i skrobaczki, usunąć pozostałości z frezowania, rdzy, luźnych
powłok malarskich i zanieczyszczeń aż do poziomu czystości ST-3 zgodnie z normami SSPC-SP3, SSPC-SP11.
W celu uzyskania odpowiedzi na pytania, prosimy o kontakt z naszą grupą ds. wsparcia technicznego.
Przed rozpoczęciem aplikacji na pełną skalę, dobrze jest wykonać test na małej powierzchni.